Štítek: Meditační cyklus

Prolínání Světů – meditační cyklus

Soubor uzdravujících vedených meditací otevírajících bránu do vnitřního vesmíru, vedoucí k jeho harmonizaci, pomáhající
objevovat a propojovat nové překvapivé rozměry vědomého prožívání.
1. Meditace – Vnitřní dítě
Návrat do dětství a připomínka časů bezstarostných her a nekonečné fantazie může být krásným a milým projevem svobody našeho ducha. Mnozí z nás dobrovolně a někdy pod tíhou starostí zapomínají, jak je úžasné být dítětem, jehož vnitřní svět nemá žádná omezení. Cvičení pomáhá návratu do světa radosti a fantazie.
2. Meditace – Knihovna moudrosti
Moudrost je důležitá schopnost každého z nás při formování vlastních životů. Každý ji používáme, i když můžeme mít pocit, že někomu je otevřena víc a někomu méně. Máme dva základní zdroje: zkušenosti nabyté vlastními prožitky, a nauky, které přebíráme díky zkušenostem ostatních. Pojďme do nich nahlédnout.
3. Meditace -Vzkaz v láhvi
Způsob, který může v trosečníkovi na pustém ostrově zapálit plamen naděje. Každý z nás může být čas od času takovým ostrovem, který má svá přání a nezná adresu, na které by žádal jejich splnění. Naděje a víra nám pomohou v této meditaci vytvořit podmínky pro splnění i těch nejtajnějších přání.
REZERVACE NUTNÁ, OMEZENÝ POČET MÍST
Tel.: 602 109 786
SEMINÁŘEM VEDOU:
Jiří Nohovec, Romana Hošnová
CENA : 950,- Kč , platba předem na níže uvedený účet.
Zrušení účasti:
Při registraci náhradníka vracíme 100%,
úplné zrušení místa 350,- Kč stornopoplatek.
Při odhlášení 3 dny předem nebo neohlášené neúčasti vstupné propadá.
č.ú.: 2479750207/0100
v.s.: 2092023
Zpráva pro příjemce: Jméno Příjmení

Prolínání světů – meditační seminář

Soubor uzdravujících vedených meditací otevírajících bránu do vnitřního vesmíru, vedoucí k jeho harmonizaci, pomáhající objevovat a propojovat nové překvapivé rozměry vědomého prožívání.
Počet míst je omezený, proto je vhodné se v předstihu objednat.
Meditace je možno provádět vsedě i vleže. Pro větší pohodlí je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. podložku pro ležení na zemi. Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání.

Read more

Prolínání světů – meditační cyklus 1/3

 Meditační soubor tří navazujících meditací, zaměřený na sebepoznání, harmonizaci nitra, uzdravení.

1. Naše tvůrčí síla

2. Emoce – základ mezilidských vztahů

3. Citové vazby, sebeuvědomění

Každý jsme středem svého vesmíru -osobitě vnímaného světa. Prožíváme si své JÁ v sobě a zároveň v prostoru, ve kterém se pohybují ostatní. Tyto jedinečné světy se míjejí, dotýkají prolínají i vzájemně propojují a také rozdělují. Je to neustálý proces vzájemných vztahů, ve kterém se učíme žít, reagovat, rozvíjet se a tvořit. Podle hloubky prolnutí vnímáme sílu i intimitu vztahu. Učíme se vnímat jemnou energii proudící mezi jednotlivými světy a vlastním nastavením ovládáme její tok. Když jsou energie ve vzájemné shodě, harmonii, cítíme pohodu, klid, svobodu i toleranci, které mohou přejít do vzájemné rezonance (souznění), ve kterých prožíváme vnitřní mír, radost, štěstí a nadevším lásku. Pokud se energie míjejí nebo nerezonují, jsme rozladění, můžeme mít sklony k hněvu, strachu, pocitu osamění, nepochopení, zbytečnosti i dalším emocím, které nejsou příjemné pro nás ani naše okolí. Ztrácíme energii i zdroj, ze kterého ji můžeme doplňovat. Naším cílem je, nalézt v první řadě v sobě a pak i ve svém okolí rovnováhu, která nám pomáhá prolínat svůj svět s těmi ostatními bez jakýchkoli negací a naplňovat smysl života, vzájemně se obohacovat a rozvíjet se.

V semináři pracujeme v niterných hladinách, kde si s pomocí našich duchovních průvodců uvědomujeme svoji vnitřní sílu a posilujeme intuici, která nám pomůže postupně najít a odblokovat příčiny, které mohou být uložené různě hluboko v nás. Počet míst je omezený, proto je vhodné se v předstihu objednat.

tel: 602 109 786

e-mail: j66@seznam.cz

Cena v místě: 950,- Kč. Při platbě předem na účet: 800,- Kč –

č.ú.: 2479750207/0100 v.s.: 1042023 s.s.: datum narození (DDMMRRRR)

Meditace je možno provádět vsedě i vleže. Pro větší pohodlí je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. podložku pro ležení na zemi. Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání.