Světelné bytosti a vyšší reality – sen nebo skutečnost?

Společnost, ve které žijeme, je materiali-stická. Znamená to, že hmota, tedy něco, na co lze sáhnout a lze to i formovat a zkoumat, je základem pro oficiálně šířenou vědeckou filozofii. Dnešní věda je ochotna oficiálně uznat jen to, co lze dokázat a na co je možné dát razítko nebo čárový kód.

Navzdory oficiální snaze vzbudit v lidech závislost na hmotě, řada lidí věří v cosi, pro tento svět neviditelného a neuchopitelného, i přesto, že pro jejich víru nejsou vědecké důkazy. V nebe a anděly, jiné krásnější světy a světelné bytosti, v nanebevzaté mistry i osobní průvodce, v život na jiných planetách. Existují takové světy a je možné je navštívit a setkat se s bytostmi, které v nich žijí i přesto, že skeptická část tohoto světa něco takového sveřepě odmítá? Odpověď na tuto otázku i řadu dalších Vám přinese tato přednáška.