Úvod do Konstelací Bytostí Světla

Konstelace Bytostí světla jsou skupinovou terapií pomáhající harmonizovat vztahové systémy, kterých jsme bez výjimky všichni součástí, a které výrazně ovlivňují náš život.  Nemusí se vždy jednat o mezilidské vztahy, může jít i o vztah k práci, životu, Bohu, zdraví, apod.

Tato terapie vychází z klasických systemických (rodinných) konstelací, což je sebepoznávací a prožitková skupinová metoda zabývající se harmonizací rodinného systému a usilující o tzv. systemickou rovnováhu, řád a pořádek, a je doplněna o nový, velmi účinný prvek – účast Světelných bytostí. Při těchto konstelacích, využíváme přirozeného napojení na vesmírnou energii, světelné bytosti, anděly a archanděly, vaše průvodce, které do konstelací přivádíme a předáváme vám jejich vzkazy a poselství, která si s sebou také odnesete, abyste se jimi mohli řídit a kdykoli si je mohli připomenout. Díky přímým vstupům Světelných bytostí, jsou konstelace vedeny rovnou k jádru problému bez časové ztráty. Přesto nelze nikdy dopředu určit, jak bude konstelace probíhat a jak bude časově náročná. Konstelací Bytostí světla se mohou účastnit lidé pouze dobrovolně s ochotou řešit své problémy.

Konstelace řídí Jiří, poselství bytostí světla (vašich průvodců, rádců a ochránců) jsou vyjadřována přítomností Lucie v dané konstelaci popř. vzkazem psaným Lucií pomocí automatického písma.