Meditace s Jirkou – relaxační cvičení

Soubor vedených léčivých meditací (relaxačních cvičení) určených pro každého, kdo hledá vnitřní mír, vyrovnání, klid i lásku. I pro ty, jimž se jejich cesta životem zdá příliš obtížná a hledají způsob, jak překážky ve svém životě překonávat nebo odstraňovat. I pro ty, kteří na cestě do svého nitra nechtějí být sami. Jedná se o autorské meditace (cvičení), které tvořím na základě osobních zkušeností i moudrostí daných nám našimi světelnými průvodci, se kterými  se díky naší  práci setkáváme.

Každá meditace je zaměřena na určité téma a předchází jí krátké povídání související s tímto tématem. Při těchto uvolňujících cvičeních vás vedu do niterných hladin (podvědomí), kde společně tvoříme i objevujeme skryté světy, ve kterých lze nalézt odpověď na jakoukoli otázku i rozpoznání důležitých signálů pro náš život „tady a teď“ a kde lze zažít i zajímavá setkání a překvapení. Pomocí jednoduchých technik se učíme spolupracovat se svým nitrem i se svým okolím formou, která je příjemná a přitom velmi účinná a přijatelná pro všechny.

Důležité je připomenout, že při práci v niterných hladinách se dotýkáme i duchovní roviny našeho bytí, ovšem bez  spojitosti s jakýmkoli náboženským podtextem. Sestup do niterných hladin není hypnózou, žádný účastník těchto cvičení se nezbavuje kontroly nad svými prožitky, pouze se zklidní do takové míry, že je schopen uvolňovat a zpracovávat i děje, které nemusí být příjemné.  Je to jako splynout s proudem řeky, který vás nese určitým směrem a vy přitom vnímáte vše kolem vás i ve vás. Neztrácíte energii a pozornost překonáváním proudu, ale využíváte ji pro sebe a své uzdravení.

Témata se týkají vlastního sebepoznání, sebepřijetí, uvědomění si vnitřní síly i schopností, svého místa v životě, rozvoje osobnosti a samozřejmě zdraví. Při této práci odhalujeme a posilujeme svá energetická centra (čakry) v souvislosti s jejich vlivem na naše prožívání i psychickou a fyzickou kondici, otevíráme a posilujeme intuici (moudrost), která nám velmi dobře pomáhá orientovat se v naší hluboké paměti a zpracovávat příslušná témata. Výhodou skupinových cvičení může být vyšší účinnost i síla prožitku, počítáme-li se synergickým efektem, který říká, že celek je víc než pouhý součet jeho částí. Ale přesto tyto meditace mají velkou účinnost i při samostatných terapiích, při kterých svým klientům pomáhám zbavovat se jejich osobních traumat.  V kombinaci s energií Šambaly jsou tato relaxační cvičení příjemným a velmi účinným prostředkem při nacházení sebe sama pod tlakem dnešního světa.

Důležité zásady pro meditaci:

  • Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání.

  • Meditace s Jirkou trvají přibližně jednu hodinu.

  • Meditovat je možno vsedě i vleže. Pocit pohodlí je důležitou podmínkou pro co nejlepší prožitky. Proto je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. polštářek a podložku pro ležení na zemi. Během meditace je možné změnit pozici – najít co nejlepší polohu.

  • I když na meditaci přicházíte s určitým cílem, je dobré nevytvářet si dopředu žádná konkrétní očekávání. Tím že svou pozornost zaměříte do určitého bodu, můžete přehlédnout něco, v danou chvíli, pro vás mnohem důležitějšího. Pracujeme s intuicí a ta vás neomylně povede tím nejlepším směrem.

  • V každé meditaci se v první části věnujeme otevírání a očistě našich energetických center – čaker. Harmonizace a propojení těchto důležitých bodů našeho energetického těla je důležitá nejen pro vlastní prožitek v meditaci, ale i pro vyrovnanost v běžném životě.

  • Do meditací přivádím vaše světelné průvodce. Každý máte svého a můžete ho vnímat svým jedinečným způsobem – jako světlo, jako postavu bez konkrétní tváře, jako někoho známého, ale i kdo už není ve vaší přítomnosti, jako muže nebo ženu. Vždy, ale tím nejlepším způsobem pro konkrétního meditujícího. S průvodcem nikdy nejste sami, i když se sami můžete cítit.

  • Během meditace můžete mít pocit, že vaše vědomí kamsi odplouvá anebo vás vede jinou cestou než je osa konkrétní meditace. Všechno je v pořádku, následujte svou intuici, která v danou chvíli vás vede tím nejlepším způsobem. Někdy vědomí odplouvá proto, aby uvolnilo prostor práci podvědomí. Prožitky v meditaci mohou být někdy tak překvapivé, že by vědomí mohlo vytvářet pochybnosti snižující jejich hodnotu.

  • Meditace má svoje tempo a může se stát, že budete mít pocit, že si v sobě příběh nestíháte odžívat. Není třeba se k ničemu nutit, klidně se přelaďte (přesuňte se) do části, ve které se příběh meditace právě odvíjí. Podobně můžete zjistit, že si pamatujete jen určité části meditace a v některých jako by jste vůbec nebyli. I to má svůj důvod a není třeba se obávat, že jste o něco přišli.

  • Při meditacích se mohou uvolňovat i hluboko uložená traumata a jejich příčiny a s tím souvisí i konkrétní pocity. Vždy je třeba vědět, že ať jsou v dané chvíli pocity jakékoli, jejich spouštěče odcházejí ven a právě pocity vám pomáhají si to uvědomit. Nechte je doznít. Někdy se může spustit proces, který bude doznívat ještě v noci ve spánku a vyjímečně i pár následujících dní. I to je v pořádku.

  • Po meditaci si můžeme (není podmínkou) prožitky v krátkosti rozebrat.