Možná přemýšlíte, co se skrývá pod slovním spojením, které dalo název i těmto stránkám. Je to velmi jednoduché – je to osobité vnímání i vyjádření pohledu na Svět, ve kterém žijeme. A nemyslím tím pouze svět fyzična, který většina z nás vnímá jako jediný reálný. Možná by bylo přesnější napsat Vesmír, a možná bychom společně našli i jiný, výstižnější název, ale nechám na pocitech každého z Vás, co je nejvhodnější. Každý máme svůj jedinečný Život – bod, ve kterém právě tady a právě teď vnímáme své bytí a to nám umožňuje mít i svůj vlastní úhel pohledu na Prostor (vida, další možnost), který sdílíme s ostatními. Je to naše Pravda (a hele), kterou se celý život učíme vnímat, vyjadřovat a sdílet s druhými lidmi. Ale i naše pravda se může v průběhu života nabýváním nových zkušeností měnit. A také není pravidlem, že naše pravda musí být zákonitě pravdou ostatních. I to se učíme přijímat.   >>>

Konstelace Bytostí Světla
jsou jedinečnou skupinovou terapií jejichž základ je totožný s klasickými rodinnými (systemickými) konstelacemi, jejichž cílem je harmonizace rodinného systému a nalezení systemické rovnováhy, řádu a pořádku. Jedná se o sebepoznávací a prožitkovou metodu, která pomáhá vylaďovat vztahy v jakýchkoli společenských skupinách (v rodině, na pracovišti i v jiných typech kolektivů, různě orientovaných i velkých) ale i vztahy jednotlivců k práci, zdraví, životu, svým vlastnostem nebo Bohu.   >>>

Shamballa (čti šambala)
je představitelkou silné léčivé a transformační energie. Pomáhá aktivovat DNA, způsobuje její velmi rychlé překódování, což vede k postupnému uzdravování. Velmi efektivně pomáhá nalézat a odstraňovat skryté nemoci a problémy a to způsobem naprosto srozumitelným konkrétnímu příjemci – bez ohledu na to, zda je či není duchovně orientovaný. Pročišťuje náš čakrový systém. Otevírá brány k našim schopnostem, k intuici.   >>>

Meditace je stav mysli
Přesněji řečeno, je to jeden z možných stavů naší mysli. Podobně jako pozornost, únava nebo stres. A určitě to nejsou všechny možnosti, řekl bych, že každý náš jednotlivý pocit pomáhá navodit svůj odstín stavu mysli.   >>>