Konstelace s Duchovními Průvodci

Bolesti mezilidských vztahů

Zrod Konstelací s Duchovními Průvodci

Konstelace s Duchovními Průvodci

Pružiny v mezilidských vztazích

 

Konstelace s Duchovními Průvodci (KDP) jsou jedinečnou skupinovou terapií jejichž základ je totožný s klasickými rodinnými (systemickými) konstelacemi, jejichž cílem je harmonizace rodinného systému a nalezení systemické rovnováhy, řádu a pořádku. Jedná se o sebepoznávací a prožitkovou metodu, která pomáhá vylaďovat vztahy v jakýchkoli společenských skupinách (v rodině, na pracovišti i v jiných typech kolektivů, různě orientovaných i velkých) ale i vztahy jednotlivců k práci, zdraví, životu, svým vlastnostem nebo Bohu. Jedinečnost KBS určuje a obohacuje nový, velmi účinný prvek – účast Světelných Bytostí, které díky svým  přímým vstupům do konstelace pomocí automatického psaní, pomáhají vést terapii k jádru problému bez časové ztráty. Přesto nelze nikdy dopředu určit, jak bude konstelace probíhat a jak bude časově náročná. Konstelací Bytostí světla se mohou účastnit lidé pouze dobrovolně s ochotou řešit své problémy.