Shamballa stupně

Shamballa 1024
Shamballa obsahuje 1024 základních symbolů a je rozdělena na 4 stupně. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů.

1. stupeň – po zasvěcení do prvního stupně můžete léčit sebe, ostatní a dokonce můžete uzdravovat i na dálku. 

2. stupeň – druhý zvyšuje množství energie, která přes vás může procházet.  Zasvěcení do prvního a druhého stupně probíhá najednou.

3. stupeň – opět rozšiřuje vaši schopnost vést množství energie. 

4. stupeň – tento stupeň je mistrovský – po jeho absolvování můžete nejen energií působit, ale i zasvěcovat do Shambally 1004.

Energetický systém Shamballa 1024 je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.
Po zasvěcení pracujte pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním i poděkováním. Důležitá je především láska a pokora. Náš čistý úmysl je automatickým propojením s Mistry, kteří nás ve všem dobrém a pozitivním od této chvíle podporují. Jsou s námi a vedou nás po správné cestě – naší cestě při zachování všech pravidel lásky a svobodné vůle. Energie Shambally nás vede k vnímavosti k maličkostem, které udávají směr našemu životu. Pokud se je naučíme vnímat a rozpoznávat, víme a hlavně cítíme, že jdeme správným směrem.

Pokud chce člověk opravdovou změnu a postup ve svém životě a pokud si k tomuto postupu vybere právě tato zasvěcení, je čtvrtý stupeň stupněm, kam by měl člověk na této cestě minimálně dojít, aby opravdu pocítil plnou sílu , lásku a světlo Shambally. Přesto je na každém z vás, jakou se rozhodne dosáhnout metu. Neexistují žádné podmínky ani omezení.

Shamballa 2002
Je 5. stupněm a pokračováním systému Shambally, je to novější systém a obohacuje žáka o dalších 2002 symbolů. Je rychlejší a pružnější a její energie jsou ostřejší a výraznější. Předává se jedním zasvěcením. Je mistrovským stupněm.

Shamballa 3110
Je 6. stupněm a multispektrálním systémem energií Shambally, který velmi silně působí na harmonizaci  našich  vztahů v tomto životě, na tomto světě. Je důležité pro toto zasvěcení projít předchozími stupni zasvěcení, protože tyto energie jsou silné a je potřeba umět s nimi pracovat. Je mistrovským stupněm.

Shamballa 12D
Tento stupeň propojuje  dvanáct paprsků  Nanebezvatých Mistrů. Obsahuje 12 aktivací ve 12 dimenzích. Otevírá se tím veškerý energetický potenciál načerpaný z minulých inkarnací. Dochází k opravdu velkému nárůstu energie. Aktivují se další krystalická světelná těla. Přivádí k hlubšímu potenciálu a vedení. Stává se průvodcem po našem boku, který s námi komunikuje. Člověk upouští od manipulace a sebestřednosti. Pomáhá s hluboko zakořeněnými předsudky a soudy.  Stáváte se vědomou součástí celku. Je mistrovským stupněm.

 

One comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *