Shamballa zasvěcení

Zasvěcení
Schopnost používat léčebný systém Shamballa se (stejně jako u Reiki) předává postupným zasvěcováním, které má své opodstatnění. Protože se jedná o práci s velmi silnou energií, je zasvěcování pozvolnou přípravou a rozšiřováním schopnosti tuto energii vést. Každé další zasvěcení rozšiřuje vodicí kanál ve Vás, kterým daná energie proudí – to je ovšem pouze obrazný popis pro lepší pochopení, protože při působení touto energií, je každá buňka ve vašem těle přijímačem a zároveň vysílačem. Pro zasvěcení do Shambally není potřeba předchozí zasvěcení do Reiki. Podobně jako u Reiki zasvěcení předává Mistr Shambally pro daný stupeň.

Jak poznáte správnou dobu na zasvěcení? Zeptejte se sami sebe, ptejte se své duše, svého srdce. Následujte svou intuici a své pocity. Pokud cítíte touhu a vzrušení z nového a nemáte žádnou pochybnost, nastal správný čas pokračovat. Nikdy se od nikoho do ničeho nenechte nutit – ani od sebe ne.

Shamballa je světlo, které zasvěcením dobrovolně přijímáme, aby svítilo na naší cestě a prozařovalo naše pocity samoty a temnoty, zahřívalo nás a vedlo k vědomí, že nikdy nejsme sami, neboť jsou s námi neustále naši duchovní průvodci, láskyplné světelné bytosti, které nás milují, vedou vpřed a podporují. A my můžeme bez obav na této cestě projevit svůj plný potenciál a otevřít se bezpodmínečné a všeobjímající lásce, radosti, štěstí, víře a pokoře.

Zasvěcení může probíhat ve skupinách, individuálně, nebo i na dálku. Jeho síla či hodnota se tím nesnižuje, neředí ani jinak neznehodnocuje. Jsou tu ale rozdíly ve vnímání a představách jednotlivých klientů. Z tohoto důvodu provádím zasvěcení pouze osobně a jednotlivě. Každému klientovi věnuji tolik času, kolik věnuje on sám sobě. Po každém zasvěcení klient obdrží Listinu zasvěcení.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *