Shamballa obecně

Jste jedinečné bytosti plné světla, pravdy, radosti, míru, klidu a lásky. Jen se rozpomeňte…

Shamballa (čti šambala) je představitelkou silné léčivé a transformační energie. Pomáhá aktivovat DNA, způsobuje její velmi rychlé překódování, což vede k postupnému uzdravování. Velmi efektivně pomáhá nalézat a odstraňovat skryté nemoci a problémy a to způsobem naprosto srozumitelným konkrétnímu příjemci – bez ohledu na to, zda je či není duchovně orientovaný. Pročišťuje náš čakrový systém. Otevírá brány k našim schopnostem, k intuici. Rozpouští mentální a fyzické bloky, škodlivé vzorce myšlení a jednání, pomáhá odstraňovat strach, bolesti, úzkosti, podporuje duchovní rozvoj, harmonizuje naše nitro. Osvobozuje od emocionálních vazeb, uvolňuje vnitřní zátěže a napětí, vede nás po cestě poznání.
Energie Shambally aktivuje čistou lásku a tím vede příjemce k vnitřní jednotě a vyváženosti, jež se záhy odráží i v jeho okolí. Můžete si představit stavebnici, kde každá její část má své přesné místo. Pokud některé části chybí nebo jsou na nesprávných místech výsledná funkčnost takového zařízení bude nízká nebo nulová. V takovém případě je moudré pozvat k nápravě šikovného stavitele (nejlépe mistra v oboru), který dokáže rychle a přesně uvést věci do správného stavu pouhou svojí přítomností. Naše bytost je takovou stavebnicí a Shamballa je mistrem, který dokáže tuto stavebnici, přeskládat a vyladit na lepší výkon bez ztráty energie.

Shamballa je nositelkou energií:
• Reiki – životní energie,
• Nanebevzatých mistrů a jejich paprsků,
• Já jsem – Boží přítomnosti,
• Lásky – jakákoli bezpodmínečná pomoc druhému člověku obsahuje lásku.

Shamballa je rovněž sídlem duchovní hierarchie Země. Energie Shambally velmi pomáhá při duchovním posunu lidstva a planety Země, napomáhá vibraci nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu, vnitřního míru a uvědomění. Shamballa nám pomáhá znovu objevit svět, ve kterém jsme se zrodili a na který jsme postupem času i svým přičiněním zapomněli. Uvědomujeme si svoje místo ve Vesmíru. Vždy jsme ve správnou dobu, na správném místě. Cítíme se v bezpečí, díky ochraně, kterou Shamballa přináší.

Oproti Reiki je práce s touto energií jednodušší a tím i účinnější. Tím ale netvrdím, že Reiki je přežitek – každý si může svobodně zvolit, co mu lépe vyhovuje.

Připraveným a otevřeným lidem Shamballa otevírá i brány do vyšších hladin poznání a přímou komunikaci s bytostmi „jsoucích“ v těchto úrovních.

Práce se Shambalou je práce s léčivou transformační energií, tudíž je to bez nadsázky práce s neviditelnem (skeptici by možná řekli s abstraktnem) – ale je třeba (také bez nadsázky) dodat: se zřetelně rozeznatelnými výsledky. Jedinou podmínkou pro používání Shambally je pracovat s láskou a pokorou – ale pokud tyto vlastnosti máte v sobě, pak tato podmínka není podmínkou, ale samozřejmostí a práce pro druhé je pro vás radostí.

Hledáte-li v této době cestu, která by vás naplňovala a výše uvedené řádky vás zaujaly, pak možná nastal správný čas vyjít na cestu Shambally.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *