Lidské vlastnosti, pocity, emoce

Být člověkem na této planetě, znamená vyrovnávat se každý den se řadou vztahů,  které nás obohacují, formují a dávají nám prožívat a uvědomovat si naše já ve vztahu k okolí. Ne vždy však vnímáme jejich dopad na nás v daný okamžik jako přínos, protože v nás vyvolávají nepříjemné pocity.

Každý z nás má k dispozici celou škálu vlastností, které nám pomáhají prožívat pocity a vyjadřovat emoce. Některé vnímáme kladně a některé záporně a všichni si je všechny neseme v sobě. Je zajímavé, že jednu a tu samou situaci může pět lidí prožívat pěti různými způsoby. Jak je to možné? Kolik vlastností a pocitů vlastně máme a k čemu nám jsou dobré? Jsme schopni prožívat opravdovou lásku a proč naše společnost tak ráda používá strach při vyjadřování sebe sama? Jak měnit to, co se nám na nás nelíbí, i o tom je tato přednáška.