Konstelace s Duchovními Průvodci

Konstelace obecně jsou psychoterapeutickou metodou směřující k rozvoji osobnosti, sebepoznávání a k harmonizaci vztahových celků. Umožňují názorně ukázat a procítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger, který je zavedl v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Je to metoda skupinové terapie pomáhající odkrývat a odstraňovat příčiny nevyvážeností v našich vztazích, kterých jsme bez výjimky všichni součástí, a které výrazně ovlivňují náš život.  Nemusí se vždy jednat o mezilidské vztahy, může jít i o vztah k práci, životu, Bohu, zdraví, apod. Smyslem konstelací je tedy navození rovnováhy a pořádku v systému, který se řeší v konstelaci.

Technika konstelací spočívá v zobrazení modelu nějakého vztahového systému (např. rodiny či pracovního kolektivu) sestaveného za pomoci účastníků semináře, kteří v konstelaci zastupují vybrané členy systému. To, jaké role budou v konstelaci zastupovány, určuje terapeut na základě nastínění problému  klientem, který si konstelaci staví. Ten si po vytyčení rolí terapeutem vybere z přítomných účastníků zástupce za sebe a pak za ostatní členy systému a rozmístí je v prostoru tak, jak vnímá své i jejich vzájemné vztahy. Je nepodstatné, kdo  v konstelaci zastupuje jednotlivé účastníky systému -zda  muž muže, žena muže, starší mladšího nebo naopak, bez vyjímky každý se do své role dokáže vcítit a prožívat pocity s ní spojené. Po té si „zadavatel“ jde sednout a průběh a vývoj své konstelace sleduje bez dalších zásahů. Terapeut se ujme řízení konstelace a pomocí pocitů, vyjadřovaných jednotlivými zástupci, jejich  postavení postupně upravuje až do harmonizované podoby. Při tom se používají zpevňující afirmace, kterými se vyjasňují a upevňují jednotlivé vztahy. V závěrečné fázi konstelace si zadavatel konstelace, převezme svoji roli a prožije si její konečné postavení. Po té je konstelace ukončena.

Na rozdíl od klasických konstelací  Konstelace s Duchovními Průvodci (KDP) jsou doplněny o nový, velmi účinný prvek – účast Světelných Bytostí – Duchovních Průvodců. Rozdíl je také v tom, že tuto metodu vedou dva terapeuti – Romana Hošnová a Jiří Nohovec. Každý máme v KDP svoji specifickou úlohu. Při těchto konstelacích, využíváme přirozeného napojení na vesmírnou energii a světelné bytosti, naše i vaše průvodce, které do konstelací přivádíme a předáváme vám jejich vzkazy a poselství, která si s sebou také odnesete, abyste se jimi mohli řídit a kdykoli si je mohli připomenout. Díky těmto přímým vstupům  jsou konstelace vedeny rovnou k jádru problému bez časové ztráty. Přesto nelze nikdy dopředu určit, jak bude konstelace probíhat a jak bude časově náročná.

Konstelace s Duchovními průvodci se mohou účastnit lidé pouze dobrovolně s upřímnou ochotou řešit své problémy.

Podstatné je zdůraznit, že účinky Konstelace s Duchovními Průvodci mají široký dopad – vliv mají nejen na zadavatele konstelace a jeho okolí, které je v konstelaci zastupováno a vůbec o tom neví, ale i na ty, kteří „hrají“ v jednotlivých rolích. Nic se neděje náhodně a zpravidla  každý z těchto zástupců zjistí, že v roli člověka o jehož existenci do této chvíle neměl ani ponětí, si ladil i příběh svého života. A konečně účinky KDP mají dopad i na „pouhé pozorovatele, kteří v konstelaci nemají žádnou roli. V reálném životě se účinky KDP mohou projevovat postupně v závislosti na hloubce napravovaného problému. Může to trvat dny, týdny i měsíce – i to je třeba si uvědomit. Nic se nezmění skokově už především proto, že se to týká mnoha lidí a to chce svůj čas.

Konstelace řídí Jiří, poselství Duchovních Průvodců (vašich průvodců, rádců a ochránců) jsou vyjadřována přítomností Romany v dané konstelaci a jejím přirozeným nacítěním na duchovní rovinu.

Pokud vás tato technika oslovila a nebo máte nějaké dotazy, na které zde není odpověď, neváhejte a zavolejte.