Práce s léčivou energií – teorie a praxe

Přednáška o tom, co všechno Vám může otevřít práce s léčivou energií.

Vesmír,  Sluneční soustava, Země – všechno je v neustálém pohybu. Slunce svítí miliardy let a svou energií udržuje život na naší planetě. Z vědeckého hlediska je to fyzikální a chemický proces, ale každý proces je děj – tedy pohyb v čase. A pohyb je energie a energie je život…Když se podíváme mikroskopem na hmotu, dokonce i na „neživou“ uvidíme shluk molekul, poskládaných z neustále vibrujících atomů.               

Jsou tu ale i síly, jejichž zdroj nejde tak snadno vědecky podchytit. Energie, které nám pomáhají uvědomovat si sami sebe i svět kolem nás. Energie, které nám pomáhají prožívat vztahy s ostatními, vnímat svět a tvořit si v něm ten svůj. Energie, které si předáváme mezi sebou a kterými se vzájemně pomáháme uzdravovat. Dáváme jim různé názvy – Shamballa, Reiki, Dikša apod. – obhajujeme jejich účinnost a snažíme se je využívat v různých okamžicích našich životů. Říkáme o nich, že jsou inteligentní – můžeme nějak přijít na to, jestli to opravdu tak je, jak s touto energií lze pracovat, co všechno v sobě nese a jak to vlastně pracuje? Tím se zabývá tato přednáška.